skip to content

Korean Music and Dance Night K’ARTS: Korea National University of Arts – School of Korean Traditional Arts

June-Hee Lim & Gui-Sook Lee, Komposition 
Soo-Nyun Jeong, Haegeum
Young-Ju Yoo, Geomungo
Yun-Kyong Jin, Piri
Eun-Young Park, So-Jung Lee, Min-Ju Kim, Yu-Been Shin, 
Seoyeon Byron & Changryeon Hwang, Tanz
Hye-Rim Choe & Eun-Ji Lee, Ajaeng
Dong-Woo Ham & Hye-Young Byeon, Percussion 
Dr. Yookyung Nho-von Blumröder, Moderation 

Eintritt frei!